Brian David Josephson

Bu kurala göre güçlü mıknatısların önü açılmıştır ayrıca fizikte iki elektronun bir Fermi denizinde birbirini iyonize bir şekilde çekmesi düşünülmüş ve farklı bir düşünceye daha kapılar açılmıştır. Bugün ise bilim kuantum bilgisayarların peşine düşmüştür kuantum bilgisayarlarını ise ortaya atan kübit kavramıdır. Kübitler kuantum bit olarak adlandırılmakta ve ve 0 matris değerlerini spin matrislerini birlikte süperpozisyon durumda kabul eden sistemlerdir. Bu kavramların ise ucu tamamen üstüniletkenliğe bir başka Josephson eklemleri ve bu sistemlerin tümleşik halleri olan squidlere uzanmaktadır. Sonuç olarak Süper iletkenlik Sonsuz iletkenlikten ziyade başka birçok konuyu da kapsamaktadır ve ülkemizde üstüniletkenlik çalışılan üniversiteler yetersizdir. Henüz oda sıcaklığında üstüniletken hale geçen malzemeler bulunmadığına göre bir şeyler yapmanın aslında tam sırasıdır. Ülkemizdeki durumu inceleyecek olursak ne yazık ki büyük beyinlerimiz hep yurtdışında bulunmaktadır ve çoğu buluş diğer ülkeler adına Türkler tarafından bilime kazandırılmaktadır. Bu yüzden masada güçlü durabilmemiz için kendimizi bilimsel yönde geliştirmeli ve bilim adamlarımıza verilen desteği arttırmalıyız. Böylece kişiler birey olduklarını anlayabilirler ve toplumsal kalkınmamızda önemli bir yer alabilirler. Bizleri dış ülkeler tarafından sadece yoğurdu bulan millet olarak anılmak çok Bu yüzden bilime karşı duyarsız kalmamalıyız şimdi söyler misiniz, neden 21. yy da maglev trenine binmekten mahrum kalalım ki ?

Brian David Josephson, Ocak Cardiff Galler Royal Society üyesi Galler 'li fizikçi. Josephson, yılında bir bölümünü Leo Esaki ile Ivar Giaever 'ın yaptığı, diğer bölümünü ise kendisinin yaptığı genellikle Josephson etkisi olarak bilinen yarı iletkenler ve süper iletkenleri tünelleme olayları ile ilgili deneysel keşifleri neticesinde Nobel Fizik Ödülün ü kazanmıştır. Eğitimi Josephson, Cardiff Lisesinde aldığı eğitimin ardından yılında Cambridge Üniversitesini kazandı. Josephon süperiletkinlik ile ilgilenmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri 'nde bulunan Illinois Üniversitesi 'ne araştırma profesörü olarak gitti. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

sponsorlu bağlantılar